#webscene

#The biggest in small world

Do you have question about this tutorials? You can ask here.

Asm coding for windows [Persian]

Title Content
Title Asm coding for windows [Persian]
Type Movie
Language Persian (پارسی)
Author Digital.Spirit [ Author profile: Digital.Spirit ]
Author website http://assassin.ir
Description
[Asm coding for windows [Persian]]

The best persian tutorial for asm RCE coding movie in 10 session

بهترین آموزش اسمبلی برای برنامه نویسی اسمبلی در ویندوز با رویکرد مهندس معکوس که بخشی از آن در تیم UST و بخش اصلی آن در تیم ASA تهیه شده است. در ۱۰ جلسه به صورت کامل به مبحث اسمبلی و استفاده از اسمبلی با winasm آموزش داده شده است. بعد از پایان این آموزش شما توانایی کد نویسی اسمبلی فرا تر از آنچه در دانشگاه به شما می آموزند را دارید لطفا برای کامنت از زبان انگلیسی استفاده کنید.
Views: 1613
Publish time
5 years ago
2019-05-16 07:35:37
Tags
Download
AcTioN

#Related tools to this tutorial :


Please login/register to Leave a Reply

Publisher:
Digital.Spirit Digital.Spirit